Templo Nightclub

619 Washington Ave.
Miami Beach, FL 33139
305-970-5699