Beyond Outrage (Autoreiji: Biyondo) (R)

Action/Adventure 112 January 3, 2014
Takeshi Kitano Takeshi Kitano, Toshiyuki Nishida, Ryo Kase, Tomokazu Miura, Shun Sugata, Machiko Ono, Fumiyo Kohinata, Yutaka Matsushige, Ken Mitsuishi, Hirofumi Arai Takeshi Kitano Takio Yoshida, Masayuki Mori Magnolia Pictures